گروه انسانهای سبز "صلح و عدالت برای زندگی"

غیر سیاسی، دولتی، مذهبی و قومی با هدف گسترش فعالیتهای انسان دوستانه و زیست محیطی در جامعه و معرفی گسترده تر تاریخ، فرهنگ، صلح و نوعدوستی ایرانیان که ریشه در اندیشه نیاکانمان دارد


سوسوی فانوس در تاریکی از تیزی شمشیر برنده تر است، پس در نبرد با تاریکی شمشیر نکشید فانوس بی افروزید تا فروغ فانوس ها تاریکی را نابود نماید.

هدف ما

درود هم میهنان گرامی، با عرض ادب و احترام به اطلاع میرساند گروه انسانهای سبز GPG با اندیشه غیر سیاسی، غیر دولتی، غیر مذهبی و غیر قومی و با هدف ترویج و گسترش فعالیتهای انسان دوستانه در جامعه و معرفی گسترده تر تاریخ و فرهنگ صلح و دوستی ایرانیان در سطح داخلی و خارجی از سال 1382 اعلام موجودیت نموده تا با هم اندیشی میهن پرستان گامهای ارزشی در پاسداشت اندیشه نیاکانمان بردارد.


 شما هم میتوانید با ارسال یک پیامک بشماره 5000290066 حاوی نام خانوادگی و نام شهرتان به جمع هم اندیشان این جنبش مردم نهاد بپیوندید تا دست در دست یکدیگر اندیشه هایمان را درهم آمیزیم و با تلاشی هرچند کوچک گامی ارزشی در راستای ارزشهای انسانی، فعالیتهای انساندوستانه و محیط زیست برداریم تا جهت حفظ ارزشهای انسانی برای فرزندانمان الگو باشیم.

سخن اول: اینجا ایران است، سرزمین اهورایی و قلب چندین هزار ساله تاریخ دنیا و دارای تمدنی کهن با مردمانی یگانه پرست و صلح جو با اندیشه های انسانی و میهن پرستانه از کورش هخامنشی تا شهید فهمیده و انسانهای بزرگی که برای در احتزاز ماندن پرچم این مرز و بوم کهن جانفشانی ها نمود و زین پس نیز خواهند نمود و اگر هزاران هزار سپاه اسکندر و تازی و مغول به ایران تاخت آورند، ما همچون برف در تاریخ و فرهنگ غنی نیاکانمان ذوب میگردیم تا دوباره...... ادامه

سخن دوم: من از مرز بین کشورها و تبعیض بین انسانها بیزارم، از فقر بیزارم، از بی عدالتی بیزارم، از تبعیض بین زن و مرد بیزارم، از ستم بیزارم، از بند بیزارم، از زنجیر بیزارم، از زندان بیزارم، از کشتن انسانهای بیگناه بیزارم، از هر چه و هر که آزادی  و عدالت را ... ادامه

برگزار کننده تورهای ملی میهنی گردشگران پارسی

رکورددار ایران و دنیا با حداقل 55 هزار کیلومتر رکاب زدن

تبادل لبنک

با شما سبز می اندیشیم و سبز می مانیم