گروه انسانهای سبز "صلح و عدالت برای زندگی"

غیر سیاسی، دولتی، مذهبی و قومی با هدف گسترش فعالیتهای انسان دوستانه و زیست محیطی در جامعه و معرفی گسترده تر تاریخ، فرهنگ، صلح و نوعدوستی ایرانیان که ریشه در اندیشه نیاکانمان دارد


سوسوی فانوس در تاریکی از تیزی شمشیر برنده تر است، پس در نبرد با تاریکی شمشیر نکشید فانوس بی افروزید تا فروغ فانوس ها تاریکی را نابود نماید.

دوچرخه سواری دریاچه ارومیه تا پاسارگاد و زاینده رود، بحران آب و محیط زیست

 

 با همکاری: سازمان حفاظت محیط زیست  شرکت مهندسی آبهای کشور  سازمان انتقال خون ایران  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری واحد فراهم آوری اعضای پیوندی  موسسه مردم نهاد سیراف پارس  

 

استانهای مسیر پایانی دوچرخه سواری ایران(توضیح: بعضی از استانها چند بار طی گردیده است)
استان آذربایجـــــــــــــــــــان غربی2 بار
استان آذربایجـــــــــــــــــان شرقی3 بار
استان کردستـــــــــــــــــــــــــــــان2 بار
استان همـــــــــــــــــــــــــــــــــدان1 بار
استان مرکــــــــــــــــــــــــــــــــــزی2 بار
استان اصفهــــــــــــــــــــــــــــــــان4 بار
استان چهارمحــــال و بختیـــــاری1 بار
استان کهگلـــــویه و بویر احمـــــد1 بار
استان فـــــــــــــــــــــــــــــــــــارس7 بار
بنام خداوند جهان آفرین   درود برحماسه سازان ایران زمین
امید است که این حرکت تاریخی، فرهنگی و ورزشی، ضمن ادای احترام نسبت به بزرگ مردان و بزرگ زنان والا مقام، ضرورت اشاعه فرهنگ ایثار و جانفشانی در راه میهن را بار دیگر به منسه ظهور برساند.
پایان دوچرخه سواری 31 استان ایران با رکاب زدن 47 استان
مسیر پایانی: دریاچه ارومیه تا پاسارگاد و زاینده رود
منابع طبیعی، تاریخی و حماسی یک کشور نشانگر فرهنگ، افتخار و ایثار یک ملت است.
پیام: بحران آب و محیط زیست جدیست.
حفظ و احیاء منابع ملی و ترویج فرهنگ ایثار، احترام به حقوق فرزندانمان است.
"بیکران مهرتان با لبخندی شکفت تا چشمهایتان دعوت نمایند تن خسته از پاییزم را به قلب گرمتان"
سفر با دوچرخه به سی و یک استان ایران با تمام خوبی ها و بدی هایش بپایان رسید 
و لحظه لحظه خاطراتش را در زمانی مناسب جهت چاپ بنگارش در خواهم آورد.
""بسیار سفر باید تا پخته شود خامی   صوفی نشود ساقی تا سر نکشد جامی""
دیدار با مسئولین استانهای مسیر دوچرخه سواری استاناهدای لوحکارت هدیه ریالی
مدیرکل محترم سازمان محیط زیستآذربایجان غربیلوح سپاس2/000/000
مدیرکل محترم سازمان انتقال خونآذربایجان غربیتقدیرنامه
مدیرکل محترم شرکت آب و فاضلابآذربایجان غربیلوح سپاس
ریاست محترم دانشگاه شهید مدنیآذربایجان شرقیتقدیرنامه
فرماندار محترم شهرستان بیجارکردستانشهروند افتخاری
ریاست محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران بیجارکردستانلوح سپاس
رئیس محترم هیت دوچرخه سواری بیجارکردستانلوح سپاس
ریاست محترم آموزش و پرورش بیجارکردستانلوح سپاس
مدیرکل محترم اداره ورزش و جوانانهمدانلوح سپاس2/000/000
مدیرکل محترم سازمان محیط زیستهمدانلوح سپاس
مدیرکل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگرانهمدانتقدیرنامه
مدیرکل محترم شرکت آب و فاضلابهمدانلوح سپاس1/300/000
مدیرکل محترم سازمان انتقال خونهمدانلوح سپاس
انجمن زمین پاک و هوای پاکهمدان//////////700/000
مدیرکل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگرانمرکزیتقدیرنامه2/000/000
مدیرکل محترم سازمان محیط زیستمرکزیلوح سپاس
مدیرکل محترم شرکت آب و فاضلابمرکزیتقدیرنامه
مدیرکل محترم سازمان انتقال خونمرکزیتقدیرنامه
فرماندار محترم شهرستان خمینمرکزیشهروند افتخاری1/000/000
فرماندار محترم شهرستان چادگاناصفهانشهروند افتخاری
استاندار محترمچهارمحال و بختیاریلوح سپاس
مدیرکل محترم محیط زیستچهارمحال و بختیاریلوح سپاس
مدیرکل محترم شرکت آب و فاضلابچهارمحال و بختیاریلوح سپاس
مدیرکل محترم سازمان انتقال خونچهارمحال و بختیاریلوح سپاس
استاندار محترمکهگلیویه و بویر احمدتقدیرنامه
مدیرکل محترم سازمان محیط زیستکهگلیویه و بویر احمدتقدیرنامه
مدیرکل محترم اداره ورزش و جوانانکهگلیویه و بویر احمدلوح سپاس
مدیرکل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگرانکهگلیویه و بویر احمدلوح سپاس
مدیرکل محترم شرکت آب و فاضلابکهگلیویه و بویر احمدلوح سپاس
مدیرکل محترم سازمان انتقال خونکهگلیویه و بویر احمدلوح سپاس
مدیرکل محترم سازمان محیط زیستفارستقدیرنامه3/000/000
مدیرکل محترم شرکت آب و فاضلابفارسلوح سپاس
مدیرکل محترم سازمان انتقال خونفارسلوح سپاس
استاندار محترماصفهانلوح سپاس
فرماندار محترم شهرضااصفهانلوح سپاس
مدیرکل محترم شرکت آب و فاضلاباصفهانلوح سپاس3/000/000
مدیرکل محترم سازمان محیط زیستاصفهانلوح سپاس
مدیرکل محترم سازمان انتقال خوناصفهانلوح سپاس

انسان چه دل گرم می شود گاهی … به یک احوالپرسی ساده… به یک لبخند زیبا … به یک "تکان دادن دست کوتاه"… به یک بوقی که برایت میزنند و پر از حرف است و هر کسی حرف دلش را با بوق بیان میکند ... یعنی…تو را می فهمم… و .... تو باید .........

آب دریا اگر نتوان کشید     هم بقدر تشنگی باید چشید

درود و سپاس از مهر تمام انسانهای نیک اندیشی که میهمانم نمودند به نگاه مهربانشان تا از دریای بیکران انسانیت وجودشان جرعه ی بنوشم.

جناب آقای مهندس خلیلی

جناب آقای مهندس شوندی

سرکار خانم مهندس امانی

سرکار خانم مهندس گلمحمدی

جناب آقای مهندس درویش

جناب آقای دکتر یکتاپرست

جناب آقای مهندس عباس نژاد

جناب آقای دکتر اولیایی

جناب آقای دکتر فتاحی

حناب آقای خلیلیان

حناب آقای قهرمانی

شهردار محترم شهر ارومیه

حناب آقای خانی

سرکار خانم صادق پور

سرکار خانم موذنی

مدیرکل محترم محیط زیست استان آذربایجان غربی

مدیرکل محترم سازمان انتقال خون استان آذربایجان غربی

مدیرکل محترم شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

مدیرکل محترم سازمان ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی

ریاست محترم سازمان ورزش و جوانان شهر ارومیه

پرسنل محترم ورزشگاه تختی شهر ارومیه

ریاست محترم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شرقی

نماینده محترم ولی فقیه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شرقی

ریاست محترم روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شرقی

جناب آقا مهدی

جناب آقا مهرداد

جناب آقای رضا تقی پور

جناب آقای اسکندری

و کلیه دوستان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شرقی

فرماندار محترم شهر عجب شیر

جناب آقای مبین

ریاست اداره ورزش و جوانان شهر بناب

هیت دوچرخه سواری شهر بناب

جناب آقای نصیری

جناب آقای حامد کهنی

دوستان محترم شهر بناب

دوستان محترم شهر ملکان

دوستان محترم شهر میاندوآب

دوستان محترم کشاور

فرماندار محترم شهر شاهین دژ

حفاظت محیط زیست شهر شاهین دژ

جناب آقای چمنی

دوستان محترم سانجود

ریاست محترم اداره ورزش و جوانان شهر تکاب

آقا سید مسئول ورزشگاه شهر تکاب

خانواده محترم جناب آقای عنایتی

دوستان محترم شهر تکاب

جناب آقای نادری تک چرخ سوار شهر تکاب

فرماندار محترم شهر بیجار

ریاست محترم اداره ورزش و جوانان شهر بیجار

ریاست محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر بیجار

مسئول محترم هیت دوچرخه سواری شهر بیجار

آموزش و پروش شهر بیجار

مسئولین و دانش آموزان محترم دبیرستان شهید رجایی شهر بیجار

 دوستان محترم شهر سریش آباد

 دوستان محترم شهر قروه

 دوستان محترم شهر بهارستان

فرمانده محترم پادگان نوژه همدان جناب آقای امیر سرتیپ ونک

فرمانده محترم پادگان شهید قهرمان همدان جناب آقای امیر سرتیپ بیدادی

مدیرکل محترم سازمان شهید و امور ایثارگران استان همدان

مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان همدان

مدیرکل محترم شرکت آب و فاضلاب استان همدان

 مدیرکل محترم سازمان انتقال خون استان همدان

مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان همدان

مسئول محترم مهمانسرای شهدای کرخه نور

جناب آقای یاری

انجمن زمین پاک و هوای پاک استان همدان

دوستان محترم سه را جوکار

جناب آقای کریمی

مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان مرکزی

مدیرکل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی

مدیرکل محترم سازمان انتقال خون استان مرکزی

مدیرکل محترم محیط زیست استان مرکزی

دوچرخه سواران محترم استان مرکزی

امام جمعه محترم شهر خمین

فرماندار محترم شهر خمین

مرکز اقامتی میان مدت پرواز بسوی عشق

جناب آقای حسینی و مادر گرامیشان

فرمانداری محترم شهر گلپایگان

شبکه خبر شهر گلپایگان

دوستان محترم شهر خوانسار

سازمان امداد و نجات سه راه داران

فرماندار محترم شهر چادگان

معاون محترم فرماندار شهر چادگان

رئییس محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر چادگان

جناب آقای موسوی

فرمانده محترم پاسگاه نیروی انتظامی شهر چادگان

مجتمع تفریحی و گردشگری شرکت آب و فاضلاب شهر چادگان

مسئولین محترم سد زاینده رود

دوستان محترم شهر بن

مدیرکل محترم سازمان انتقال خون استان چهارمحال و بختیاری

مدیرکل محترم محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری

مدیرکل محترم شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری

دوستان محترم شهر بروجن

جناب آقای مهندس خدایی

جناب آقای مهندس قیصربیگی

جناب آقای مهندس قربانی

جناب آقای مهندس ایزدی

شرکت محترم زرین استحکام و پرسنل محترمشان

دوستان محترم سه راه مال خلیفه - لردگان

دوستان محترم شهر پاتاوه

دوستان محترم ورودی شهر یاسوج

شرکت ظریف تجارت هخامنش

استاندار محترم استان کهگلویه و بویراحمد

فرماندار محترم استان کهگلویه و بویراحمد

مدیرکل محترم محیط زیست استان کهگلویه و بویراحمد

مدیرکل محترم محیط بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کهگلویه و بویراحمد

مدیرکل محترم سازمان ورزش و جوانان استان کهگلویه و بویراحمد

مدیرکل محترم شرکت آب و فاضلاب استان کهگلویه و بویراحمد

مدیرکل محترم سازمان انتقال خون استان کهگلویه و بویراحمد

رئیس محترم سازمان ورزش و جوانان شهر یاسوج

رئیس محترم ورزش های همگانی

رئیس محترم هیت دوچرخه سواری شهر یاسوج

ریاست محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر سپیدان

دوستان محترم شهر گویوم

جناب آقای محمد کنگانی

جناب آقای عمار عطار

جناب آقای محسن عدلو

جناب آقای محمد علی دوست

خانواده محترم نصوری

 جناب آقای پاسلاری

معلم محترم و شاگردان مدرسه صحرایی

دوستان محترم شهر فراشبند

جناب آقای سالار

دوستان محترم دانشجو در معبد آناهیتا

روابط عمومی استانداری استان فارس

مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان فارس

مدیرکل محترم شرکت آب و فاضلاب استان فارس

مدیر محترم روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان فارس

مدیر محترم روابط عمومی آبفا استان فارس

مدیرکل محترم سازمان انتقال خون استان فارس

مدیر محترم روابط عمومی سازمان انتقال خون استان فارس

جناب آقای امیر خدافرد

شرکت حمل و نقل وحدت

جناب حاج آقا سجادی

جناب آقای ابوطالب سجادی

جناب آقای علی نقی سجادی

 فرمانده و پرسنل محترم پاسگاه سیوند

دوستان محترم سیوند

خانواده محترم جناب آقای امینی

حبیب آقا

جناب آقای شیری نژاد

تمام دوستان محترم در پاسارگاد

مسئولین محترم مجموعه تاریخی پاسارگاد

جناب آقای تقوا

جناب آقای کورش پور

دوستان شهر خرم بید

مسئولین محترم پلیس راه آباده

رئیس محترم شرکت آب و فاضلاب شهر آباده

دوستان محترم شهر آباده

حسین آقا دکه سه راهی ایزدخواست

دوستان محترم سه راه ایزدخواست

امدادگران محترم پایگاه امداد و نجات بین شهری امدادگر شهید امینی

دوستان زحمت کش بین جاده ایزدخواست و شهرضا

خانواده محترم قبل از شهرضا

دوستان محترم قبل از شهرضا

فرماندار محترم شهرضا

معاون محترم فرماندار شهرضا

رئیس محترم حفاظت محیط زیست شهرضا

مسئولین محترم پلیس راه اصفهان - شیراز

مدیر محترم شرکت آب و فاضلاب شهرضا

واحد خبر صدا و سیما شهرضا

رئیس محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرضا

دوستان محترم نگهبانی شهرک صنعتی شهرضا

دوستان محترم روستای مهیار

امدادگران محترم پایگاه امداد و نجات بین شهری مهیار

مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان اصفهان

مدیرکل محترم شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

مدیر محترم روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان اصفهان

مدیر محترم روابط شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

جناب آقای کاوه

جناب آقای صادقی

مسئولین محترم برنامه زنده صبح بخیر اصفهان

واحد خبر صدا و سیمای استان اصفهان

و کلیه عزیزانی که در این سفر مرا یاری نمودند بخصوص دوست عزیزم جناب آقای علی نژاد سیرافی

مطالب، عکس ها و لوح ها در حال بروز رسانی میباشد.

جهت مشاهده مصاحبه ها و عکسها روی گزینه مورد نظر کلیک نمایید.


انتقادات و پیشنهادات (0)

نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد

سخن اول: اینجا ایران است، سرزمین اهورایی و قلب چندین هزار ساله تاریخ دنیا و دارای تمدنی کهن با مردمانی یگانه پرست و صلح جو با اندیشه های انسانی و میهن پرستانه از کورش هخامنشی تا شهید فهمیده و انسانهای بزرگی که برای در احتزاز ماندن پرچم این مرز و بوم کهن جانفشانی ها نمود و زین پس نیز خواهند نمود و اگر هزاران هزار سپاه اسکندر و تازی و مغول به ایران تاخت آورند، ما همچون برف در تاریخ و فرهنگ غنی نیاکانمان ذوب میگردیم تا دوباره...... ادامه

سخن دوم: من از مرز بین کشورها و تبعیض بین انسانها بیزارم، از فقر بیزارم، از بی عدالتی بیزارم، از تبعیض بین زن و مرد بیزارم، از ستم بیزارم، از بند بیزارم، از زنجیر بیزارم، از زندان بیزارم، از کشتن انسانهای بیگناه بیزارم، از هر چه و هر که آزادی  و عدالت را ... ادامه

برگزار کننده تورهای ملی میهنی گردشگران پارسی

رکورددار ایران و دنیا با حداقل 55 هزار کیلومتر رکاب زدن

تبادل لبنک

با شما سبز می اندیشیم و سبز می مانیم