گروه انسانهای سبز "صلح و عدالت برای زندگی"

غیر سیاسی، دولتی، مذهبی و قومی با هدف گسترش فعالیتهای انسان دوستانه و زیست محیطی در جامعه و معرفی گسترده تر تاریخ، فرهنگ، صلح و نوعدوستی ایرانیان که ریشه در اندیشه نیاکانمان دارد


سوسوی فانوس در تاریکی از تیزی شمشیر برنده تر است، پس در نبرد با تاریکی شمشیر نکشید فانوس بی افروزید تا فروغ فانوس ها تاریکی را نابود نماید.

سخنان کوتاه

کوروش ای شاه شاهان و ای عدل گستر جهان آسوده نخواب که فرزندانت خفته اند .!!!!!!!!

چرا باید منتظر فردا باشیم مگر امروز در دستان ما نیست که آن را به امید فردا از دست میدهیم .

اگر توانستی برای رسیدن به آرزوها و اهدافت آرزوها و اهداف همنوعانت را به چالش نکشی انسان بزرگی هستی .

تاریخ تو هستی، پس تلاش کن برای جامعه و همنوعان سازنده باشی .

وقتی بودن و نبودنمان در کنار هم تاثیری ندارد چرا باید وقت تلف کنیم .

تا زمانی که تلاش نکنی آرزو فقط یک آرزو می ماند .

در بین آدمهایی که برای زندگی کردن دست به هرکاری میزنند!!! کمی بی اندیش و ببین ایا زنده ماندن انقدر ارزش دارد که تن به هرکاری بدهی.

اگر تفکرات دیگران برایت با ارزش باشد تفکراتت ارزشمند میگردد .

برای زنده ماندن نباید جنگید ، برای زندگی کردن باید مبارزه کرد .

هراس من از تنهائی در شب نیست ، هراس من از تنهائی در روز است .

اگر روزی این وری ها فکر کردند اون وری هستی و اون وری ها هم فکر کردن این وری هستی به تفکرت ببال چون مردمی هستی .

گر امروز ز اسب افتادم بدان تا نفس میکشم ز اصل خویش نخواهم افتاد .

ابر بودن و نباریدن چقدر سخت است .

زندگی زیباست اما آدمها با رفتارشان آن را برای خود و دیگران زشت و غیر قابل تحمل می کنند .

تاریخ ثابت نموده که مرده ها با ارزش تر از زنده ها هستند، چون نمیتوانند از خود دفاع کنند .

دیروز آمدند ، امروز رفتند ، فردا میرویم . پس با نام نیک برویم تا رد پائی در تاریخ به یادگار بگذاریم .

در جامعه ای که دزدانش لباس خداپرستی بر تن دارند، زندگی بسیار دشوار است .

سخن اول: اینجا ایران است، سرزمین اهورایی و قلب چندین هزار ساله تاریخ دنیا و دارای تمدنی کهن با مردمانی یگانه پرست و صلح جو با اندیشه های انسانی و میهن پرستانه از کورش هخامنشی تا شهید فهمیده و انسانهای بزرگی که برای در احتزاز ماندن پرچم این مرز و بوم کهن جانفشانی ها نمود و زین پس نیز خواهند نمود و اگر هزاران هزار سپاه اسکندر و تازی و مغول به ایران تاخت آورند، ما همچون برف در تاریخ و فرهنگ غنی نیاکانمان ذوب میگردیم تا دوباره...... ادامه

سخن دوم: من از مرز بین کشورها و تبعیض بین انسانها بیزارم، از فقر بیزارم، از بی عدالتی بیزارم، از تبعیض بین زن و مرد بیزارم، از ستم بیزارم، از بند بیزارم، از زنجیر بیزارم، از زندان بیزارم، از کشتن انسانهای بیگناه بیزارم، از هر چه و هر که آزادی  و عدالت را ... ادامه

برگزار کننده تورهای ملی میهنی گردشگران پارسی

رکورددار ایران و دنیا با حداقل 55 هزار کیلومتر رکاب زدن

تبادل لبنک

با شما سبز می اندیشیم و سبز می مانیم