طراح ، مجری و سرگروه : مسعود طباطبایی جانباز ۶۵٪ ارتش

مصاحبه ها

 • پیام سال 1397: هر ایرانی یک دوچرخه، یک درخت، 80 میلیون ناجی آسمان آبی، بحران مدیریت - فقر فرهنگی، ویرانگر منابع طبیعی و محیط زیست
 • بحران مدیریت و بحرانهای زیست محیطی جدیست ، اهدا خون و اهدا عضو تبلور انسانیت است با بهره وری صحیح از منابع طبیعی و تاریخی به فرزندان و آیندگان هم حق استفاده بهینه بدهیم
 • جنگ و بی عدالتی اقیانوسی است که اعماقش مرگ ، امواجش درد ، ساحلش ویران ، بارانش خون و غروبش غم مرگ انسانهاست
 • حفظ منابع ملی، طبیعی، تاریخی و حماسی یک کشور نشانگر فرهنگ، افتخار و ایثار یک ملت است
آمار: 6868577

» همراه :   9300064001  98+
» همراه :   9190064003  98+
» پیامک :   9354115554  98+
» رایانامه: gpg_2003@yahoo.com
» تارنما :                www.GPG.ir
» ایران - تهران         Iran - Tehran

 

سخنان کوتاه
کوروش ای شاه شاهان و ای عدل گستر جهان آسوده نخواب که فرزندانت خفته اند .!!!!!!!!

چرا باید منتظر فردا باشیم مگر امروز در دستان ما نیست که آن را به امید فردا از دست میدهیم .

اگر توانستی برای رسیدن به آرزوها و اهدافت آرزوها و اهداف همنوعانت را به چالش نکشی انسان بزرگی هستی .

تاریخ تو هستی، پس تلاش کن برای جامعه و همنوعان سازنده باشی .

وقتی بودن و نبودنمان در کنار هم تاثیری ندارد چرا باید وقت تلف کنیم .

تا زمانی که تلاش نکنی آرزو فقط یک آرزو می ماند .

در بین آدمهایی که برای زندگی کردن دست به هرکاری میزنند!!! کمی بی اندیش و ببین ایا زنده ماندن انقدر ارزش دارد که تن به هرکاری بدهی.

اگر تفکرات دیگران برایت با ارزش باشد تفکراتت ارزشمند میگردد .

برای زنده ماندن نباید جنگید ، برای زندگی کردن باید مبارزه کرد .

هراس من از تنهائی در شب نیست ، هراس من از تنهائی در روز است .

اگر روزی این وری ها فکر کردند اون وری هستی و اون وری ها هم فکر کردن این وری هستی به تفکرت ببال چون مردمی هستی .

گر امروز ز اسب افتادم بدان تا نفس میکشم ز اصل خویش نخواهم افتاد .

ابر بودن و نباریدن چقدر سخت است .

زندگی زیباست اما آدمها با رفتارشان آن را برای خود و دیگران زشت و غیر قابل تحمل می کنند .

تاریخ ثابت نموده که مرده ها با ارزش تر از زنده ها هستند، چون نمیتوانند از خود دفاع کنند .

دیروز آمدند ، امروز رفتند ، فردا میرویم . پس با نام نیک برویم تا رد پائی در تاریخ به یادگار بگذاریم .

در جامعه ای که دزدانش لباس خداپرستی بر تن دارند، زندگی بسیار دشوار است .

بخوانید این جمله در گوش باد - چو ایران نباشد تن من مباد

اهدا 200 لوح سپاس، تقدیرنامه، شهروند افتخاری و 8 تندیس توسط مسئولین لشکری،کشوری و... نشانگر تلاش بی وقفه گروه انسانهای سبز  از سال 1382 تاکنون جهت گسترش فعالیتهای انسان دوستانه، صلح و دوستی، روح میهن پرستی، حفظ منابع ملی، طبیعی، زیست محیطی و ادای احترام به حماسه سازان تاریخ ساز از کورش هخامنشی تا شهید فهمیده میباشد.

 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name