طراح ، مجری و سرگروه : مسعود طباطبایی جانباز ۶۵٪ ارتش

مصاحبه ها

 • پیام سال 1397: هر ایرانی یک دوچرخه، یک درخت، 80 میلیون ناجی آسمان آبی، بحران مدیریت - فقر فرهنگی، ویرانگر منابع طبیعی و محیط زیست
 • بحران مدیریت و بحرانهای زیست محیطی جدیست ، اهدا خون و اهدا عضو تبلور انسانیت است با بهره وری صحیح از منابع طبیعی و تاریخی به فرزندان و آیندگان هم حق استفاده بهینه بدهیم
 • جنگ و بی عدالتی اقیانوسی است که اعماقش مرگ ، امواجش درد ، ساحلش ویران ، بارانش خون و غروبش غم مرگ انسانهاست
 • حفظ منابع ملی، طبیعی، تاریخی و حماسی یک کشور نشانگر فرهنگ، افتخار و ایثار یک ملت است
آمار: 6881386

» همراه :   9300064001  98+
» همراه :   9190064003  98+
» رایانامه: gpg_2003@yahoo.com
» تارنما :                www.GPG.ir
» اینیستاگرام :   GPGIR@
» کانال تلگرام :   GPGIR@
» کانال تلگرام :   HAMSAFRHA@
» کانال تلگرام :   IraniBaHam@
» ایران - تهران         Iran - Tehran

 

اعضاء شورای مرکزی گروه

کد عضویتمشخصاتسمتشهر
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۰۱ مسعود طباطبایی سر گروهتهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۰۲

نام بعدآ درج میگردد

دبیر و سخنگوتهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۰۳

 نام بعدآ درج میگردد

شورای مرکزیتهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۰۴

نام بعدآ درج میگردد

شورای مرکزیتهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۰۵

نام بعدآ درج میگردد

شورای مرکزیتهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۰۶

 نام بعدآ درج میگردد

شورای مرکزیتهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۰۷

نام بعدآ درج میگردد

شورای مرکزیتهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۰۸

 نام بعدآ درج میگردد

شورای مرکزیتهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۰۹

نام بعدآ درج میگردد

شورای مرکزیتهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۱۰جناب آقای جابر غفاریانشورای مرکزیتهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۱۱جناب آقای امین مولائی فرشورای مرکزیتهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۱۲جناب آقای اصغر طاهریشورای مرکزیتهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۱۳جناب آقای بیژن پروینیشورای مرکزیتهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۱۴جناب آقای محسن عسگریشورای مرکزیتهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۱۵جناب آقای اسماعیل توکلیشورای مرکزیتهران

بخوانید این جمله در گوش باد - چو ایران نباشد تن من مباد

اهدا 200 لوح سپاس، تقدیرنامه، شهروند افتخاری و 8 تندیس توسط مسئولین لشکری،کشوری و... نشانگر تلاش بی وقفه گروه انسانهای سبز  از سال 1382 تاکنون جهت گسترش فعالیتهای انسان دوستانه، صلح و دوستی، روح میهن پرستی، حفظ منابع ملی، طبیعی، زیست محیطی و ادای احترام به حماسه سازان تاریخ ساز از کورش هخامنشی تا شهید فهمیده میباشد.

 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name