گروه انسانهای سبز "صلح و عدالت برای زندگی"

غیر سیاسی، دولتی، مذهبی و قومی با هدف گسترش فعالیتهای انسان دوستانه و زیست محیطی در جامعه و معرفی گسترده تر تاریخ، فرهنگ، صلح و نوعدوستی ایرانیان که ریشه در اندیشه نیاکانمان دارد


سوسوی فانوس در تاریکی از تیزی شمشیر برنده تر است، پس در نبرد با تاریکی شمشیر نکشید فانوس بی افروزید تا فروغ فانوس ها تاریکی را نابود نماید.

اعضاء روابط عمومی گروه

امروز باید بفکر فردا بود .


در صورت تمایل به فعالیت در روابط عمومی با ما تماس بگیرید.

09190064003 و 09300064001

با شما سبز میمانیم

اعضاء روابط عمومی تهران

کد عضویتمشخصاتسمتشهر
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۱۶سرکار خانم سمانه هنرمندروابط عمومیتهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۱۷جناب آقای علی بیک زاده""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۱۸سرکار خانم سروین رفیعیان""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۱۹سرکار خانم شیدا بختیاری""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۲۰سرکار خانم نیلوفر والی""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۲۱جناب آقای آربی ابراهیمیان""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۲۲سرکار خانم فرانک وهاب زاده""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۲۳سرکار خانم گیتی خسروجردی""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۲۴جناب آقای شاهین شاه صاحب""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۲۵جناب آقای اصغر پور جعفر""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۲۶جناب آقای سعید رحیم پور""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۲۷جناب آقای کیوان کریمی""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۲۸جناب آقای سیاوش عفیفی""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۲۹جناب آقای مهرداد دهقان""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۳۰جناب آقای اصغر خمسه""""""""""""""تهران

۲۵۶۲۰۰۰۰۰۳۱سرکار خانم بیتا شباهنگ""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۳۲سرکار خانم رویا نهال""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۳۳جناب آقای مسعود اردستانی""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۳۴سرکار خانم نرگس هنرمند""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۳۵سرکار خانم اعظم امیدی""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۳۶جناب آقای کامران کوثری """"""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۳۷جناب آقای علی موثقی""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۳۸جناب آقای هادی مسلمی""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۳۹جناب آقای ولی نبی زاده""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۴۰جناب آقای احمد خدری""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۴۱جناب آقای ابراهیم جعفری""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۴۲جناب آقای نوید خالقی""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۴۳جناب آقای قدرت شاکری""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۴۴""""""""""""""تهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۴۵""""""""""""""تهران

اعضاء روابط عمومی شهرستانها

کد عضویتمشخصاتسمتشهر
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۰۰جناب آقای نعمت هدایتی فر"""""""""""""بابل
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۰۱جناب آقای میثم خلیلی عمران"""""""""""""آمل
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۰۲جناب آقای حسن حسینی"""""""""""""قم
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۰۳جناب آقای رضا قربانی"""""""""""""اراک
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۰۴جناب آقای حسین کاوه"""""""""""""خرم آباد
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۰۵جناب آقای محمد امیدی"""""""""""""مرودشت
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۰۶جناب آقای سعید حیدری"""""""""""""اصفهان
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۰۷جناب آقای فرهاد کوه کن"""""""""""""گنبد کاووس
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۰۸جناب آقای علی کمالی زربند"""""""""""""یزد
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۰۹سرکار خانم مهناز حافظی"""""""""""""یزد
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۱۰جناب آقای حسین شریفی"""""""""""""اندیشه
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۱۱جناب آقای سعید ملکی تپه"""""""""""""کرمانشاه
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۱۲جناب آقای امیر خدافرد"""""""""""""شیراز
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۱۳
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۱۴
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۱۵
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۱۶
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۱۷
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۱۸
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۱۹
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۲۰
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۲۱
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۲۲
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۲۳
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۲۴
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۲۵
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۲۶
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۲۷
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۲۸
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۲۹
۲۵۶۲۰۰۰۱۰۳۰

سخن اول: اینجا ایران است، سرزمین اهورایی و قلب چندین هزار ساله تاریخ دنیا و دارای تمدنی کهن با مردمانی یگانه پرست و صلح جو با اندیشه های انسانی و میهن پرستانه از کورش هخامنشی تا شهید فهمیده و انسانهای بزرگی که برای در احتزاز ماندن پرچم این مرز و بوم کهن جانفشانی ها نمود و زین پس نیز خواهند نمود و اگر هزاران هزار سپاه اسکندر و تازی و مغول به ایران تاخت آورند، ما همچون برف در تاریخ و فرهنگ غنی نیاکانمان ذوب میگردیم تا دوباره...... ادامه

سخن دوم: من از مرز بین کشورها و تبعیض بین انسانها بیزارم، از فقر بیزارم، از بی عدالتی بیزارم، از تبعیض بین زن و مرد بیزارم، از ستم بیزارم، از بند بیزارم، از زنجیر بیزارم، از زندان بیزارم، از کشتن انسانهای بیگناه بیزارم، از هر چه و هر که آزادی  و عدالت را ... ادامه

برگزار کننده تورهای ملی میهنی گردشگران پارسی

رکورددار ایران و دنیا با حداقل 55 هزار کیلومتر رکاب زدن

تبادل لبنک

با شما سبز می اندیشیم و سبز می مانیم