گروه انسانهای سبز "صلح و عدالت برای زندگی"

غیر سیاسی، دولتی، مذهبی و قومی با هدف گسترش فعالیتهای انسان دوستانه و زیست محیطی در جامعه و معرفی گسترده تر تاریخ، فرهنگ، صلح و نوعدوستی ایرانیان که ریشه در اندیشه نیاکانمان دارد


سوسوی فانوس در تاریکی از تیزی شمشیر برنده تر است، پس در نبرد با تاریکی شمشیر نکشید فانوس بی افروزید تا فروغ فانوس ها تاریکی را نابود نماید.

اهداف طرح کمربند صلح جهانی

این صفحه در حال ویرایش میباشد.
من از مرز بین کشورها بیزارم ، از فقر بیزارم ، از بی عدالتی بیزارم ، از تبعیض بین زن و مرد بیزارم ، از ستم بیزارم ، از بند بیزارم ، از زنجیر بیزارم ، از زندان بیزارم ، از کشتن انسانهای بیگناه بیزارم ، از هر چه هر چیز که آزادی را در بند میکشد بیزارم ، ای آزادی فرزندانت چه زندانها برایت کشیده و خواهند کشید و چه شکنجه ها برایت تحمل نموده و خواهند نمود . و من پرورده ی آزادیم ، فرزند ایران و از تبار کوروش هخامنشی بزرگ انسان تاریخ بشریت و بنیانگذار حقوق بشر در جهان ، مردی بی بیم ، بی ضعف و پر صبر که نام انسانیت و برابری حقوق انسانها را در جهان پر اوازه نمود . و من هرچه کنم جز پیروی از تفکر او نخواهد بود .

هدف از طراحی و اجرای طرح کمربند صلح جهانی
چگونه میتوان در عصری که فقر ، بی عدالتی و جنگ آسمان آبی و زمین سبزمان را سیاه کرده و ابرهای خاکستری افکارمان را پوشانده و انسانها بطور مشهود حقوق یکدیگر را نادیده میگیرند و با بی رحمی برای رسیدن به افکار پلید خود دیگران را قربانی میکنند و انسانیت و نوع دوستی رو به فراموشی است آسوده بود و به فکر آسودگی دیگر همنوعان نبود و دست بروی دست گذشت و فقط نظاره گر بود . هرگز ....................
و انسانهای واقعی نمیتوانند با نگاه به زندگی درد آور دیگر همنوعانمان که ناخواسته با آن درگیر هستند به زندگی آرام خود ادامه دهند و قربانی شدن انسانهای بیگناه بخصوص کودکان پاک و مظلوم و آینده سازان فردای جامعه بشری را که هر روز ، ساعت ، دقیقه و ثانیه مورد ظلم ، ستم در جای جای این کره خاکی قرار میگیرند را نادیده بگیرند و بفکر انسانهای که در آتش فقر ، بی عدالتی  و جنگ . ناخواسته میسوزند نباشند و به آنها کمک نکنند و گامی هر چند کوچک جهت التیام بخشیدن به زخمهای عمیقشان برندارند و جهت برقراری صلح و عدالت برای جامعه جهانی که در آن زندگی میکنند هیچگونه تلاشی را انجام ندهند و در تاریخ انسانهای بوده و هستند و خواهند بود که با گذشتن از مسایل دنیوی اقدام به حرکتهای متفاوتی با عناوین مختلف جهت رسیدن به صلح و عدالت برای بشریت نموده اند و در این راه جهت رسیدن به اهداف والای انسانی برای نجات دیگر همنوعان خود حتی از جان خیش گذاشته اند که همیشه یادشان در تاریخ با احترام آورده میشود و فانوسی را که روشن نموده اند توسط دیگر انسانهای آزاد اندیش روشن خواهد ماند و تا ابد خاموش نخواهد شد تا نور هر چند کوچکش آتشی باشد بس بزرگ در دل سیاه و تاریک ظالمان و جنگ افروزان تاریخ .
حال بپاس احترام و قدردانی از تمام انسانهای که تا کنون در راه پر فراز و نشیب صلح و عدالت اجتماعی قدم گذاشته اند و برای به احتزاز در آوردن پرچم صلح و دوستی در دنیا از خود گذشتگی و جانفشانی کرده اند تا به ما درس انسانیت و راه نجات بشریت را بیاموزند .

جهت ادای احترام به گذشت شان یک دقیقه سکوت و اندیشدن به تاریخ

و ما عضو کوچکی از پیکره یک جامعه جهانی هستیم که برای رسیدن به آرمانهای انسانی در یک حرکت سخت و صلح طلبانه میخواهیم به ارزش والای انسانی برسیم تا بتوانیم با گام برداشتن در این را نشان بدهیم عشق همنوع به همنوع را لذا در این راه دست پر از مهر و نوع دوست شما را میفشاریم و امید داریم با همفکری و حمایت تمام انسانهای سبز اندیش برای رسیدن به یک جامعه سبز و عاری از جنگ و برقراری عدالتی جامع برای زندگی تمام نیازمندان گامهای مفیدی در آینده برداریم و طبق برنامه ریزی های انجام شده حداکثر 3000 کیلومتر از 30000 کیلومتر پیاده روی برنامه ریزی شده در این طرح را با هزینه های شخصی بصورت انفرادی و گروهی با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی طی نموده ایم .

ما نمیگویم
میتوان ریشه فقر ، بی عدالتی ، تبعیض انسانی ( عدم برابری حقوق زن و مرد ) ، سوء استفاده از کودکان ، جنگ و کشتار انسانهای بیگناه را در جهان ریشه کن نمود .
اما میگویم
نباید انسانها بنشیند و نظاره گر باشند
باید اندیشه به اندیشه یکدیگر دهیم برای مبارزه با فقر و بی عدالتی
باید دل به دل یکدیگر دهیم برای کمک به نیازمندان جامعه
باید دست در دست یکدیگر دهیم برای اتحاد و نجات بشریت
باید با هم اندیشی و ائتلاف انسانی بر زخمهای ستم دیدگان و
نیازمندان مرهمی باشیم . و این فقط نیازمند یک باور است . باور ماور من و تو
اهداف اجتماعی، تاریخی، فرهنگی، هنری و ورزشی طرح در یک نگاه

1 - هدف اجتماعی
ایجاد تشکلی مردمی با مشارکت انسانهای نیک اندیش بدون هیچگونه وابستگی دولتی جهت کمک به نیازمندان جامعه بدور از هرگونه نگرش سیاسی ، نژادی ، مرزی و دینی پس از پایان طرح

2 - هدف جهانی
ثبت پرچم صلح جهانی ( طراحی شده توسط گروه ) و ارائه پرچم به رییس جمهورهای محترم و شخصیتهای صلح طلب کشورهای مسیر طرح بعنوان سفیران مردم ایران و برسم یادبود صلح و دوستی در بین ملل دنیا با پیام عشق ، صلح و عدالت برای زندگی

3 - نمایشگاه عکس
برگزاری نمایشگاه عکس در حین سفر و معرفی نقاط تاریخی و فرهنگی کشورهای مسیر اجرای طرح به دیگر ملل دنیا

4 - فیلم مستند
ساخت فیلم مستند از تاریخ ، فرهنگ ، سنن و آیین های ملل مختلف کشورهای مسیر اجرای طرح و نمایش فیلم برای آشنایی دیگر ملل دنیا با تاریخ ، فرهنگ و هنر این مرز و بوم کهن و دیگر کشورها

5- نگارش سفرنامه
نگارش سفرنامه از وقایع و رخدادهای این سفر در زمان اجرای طرح و چاپ عمومی پس از پایان طرح

6 - ثبت در کتاب گینس
طولانی ترین پیاده روی ضد جنگ تاریخ توسط یک صدمه دیده از جنگ در اعتراض به فقر ، بی عدالتی ، تعبعیض انسانی ( عدم برابری حقوق زن و مرد ) ، سوء استفاده از کودکان ، جنگ و کشتار انسانهای بیگناه و اعتیاد توسط مسعود طباطبایی جانباز 65% ارتش

استفاده از تجربیات دیگر انسانهای نیک اندیش سرلوحه اهداف ماست


جناب آقای امیدوار اولین جهانگرد ایرانی و سید مسعود طباطبایی

سخن اول: اینجا ایران است، سرزمین اهورایی و قلب چندین هزار ساله تاریخ دنیا و دارای تمدنی کهن با مردمانی یگانه پرست و صلح جو با اندیشه های انسانی و میهن پرستانه از کورش هخامنشی تا شهید فهمیده و انسانهای بزرگی که برای در احتزاز ماندن پرچم این مرز و بوم کهن جانفشانی ها نمود و زین پس نیز خواهند نمود و اگر هزاران هزار سپاه اسکندر و تازی و مغول به ایران تاخت آورند، ما همچون برف در تاریخ و فرهنگ غنی نیاکانمان ذوب میگردیم تا دوباره...... ادامه

سخن دوم: من از مرز بین کشورها و تبعیض بین انسانها بیزارم، از فقر بیزارم، از بی عدالتی بیزارم، از تبعیض بین زن و مرد بیزارم، از ستم بیزارم، از بند بیزارم، از زنجیر بیزارم، از زندان بیزارم، از کشتن انسانهای بیگناه بیزارم، از هر چه و هر که آزادی  و عدالت را ... ادامه

برگزار کننده تورهای ملی میهنی گردشگران پارسی

رکورددار ایران و دنیا با حداقل 55 هزار کیلومتر رکاب زدن

تبادل لبنک

با شما سبز می اندیشیم و سبز می مانیم