گروه انسانهای سبز "صلح و عدالت برای زندگی"

غیر سیاسی، دولتی، مذهبی و قومی با هدف گسترش فعالیتهای انسان دوستانه و زیست محیطی در جامعه و معرفی گسترده تر تاریخ، فرهنگ، صلح و نوعدوستی ایرانیان که ریشه در اندیشه نیاکانمان دارد


سوسوی فانوس در تاریکی از تیزی شمشیر برنده تر است، پس در نبرد با تاریکی شمشیر نکشید فانوس بی افروزید تا فروغ فانوس ها تاریکی را نابود نماید.

شب دوستانه ی سایکل توریست های ایران "حسین قره داغی، محمد پاسخی و مسعود طباطبایی"

پس مرخصی شدن از بیمارستان سبلان در شهر اردبیل از جاده خلخال بسمت میانه حرکت نمودم و پس از رسیدن به میانه و دیدار با آقای حسین قره داغی دوچرخه سوار بین اللملی ایران و احساس ضعف در مسیر فوق تصمیم گرفتم یک هفته ای به تهران جهت استراحت مراجعه نمایم و چند روز بعد طی تماسی آقای قره داغی گفتند به تهران می آیند و در تاریخ1394/5/25 آقای محمد پاسخی برای شب نشینی ما را به منزلشان دعوت نمودند و شبی خوش را در کنارهم گذراندیم و جای آقایان محمدباقر حسینی، حامد حسینی، محمد مومنی و محمد معصوم آبادی و دیگر دوستان بسیار خالی بود.

سخن اول: اینجا ایران است، سرزمین اهورایی و قلب چندین هزار ساله تاریخ دنیا و دارای تمدنی کهن با مردمانی یگانه پرست و صلح جو با اندیشه های انسانی و میهن پرستانه از کورش هخامنشی تا شهید فهمیده و انسانهای بزرگی که برای در احتزاز ماندن پرچم این مرز و بوم کهن جانفشانی ها نمود و زین پس نیز خواهند نمود و اگر هزاران هزار سپاه اسکندر و تازی و مغول به ایران تاخت آورند، ما همچون برف در تاریخ و فرهنگ غنی نیاکانمان ذوب میگردیم تا دوباره...... ادامه

سخن دوم: من از مرز بین کشورها و تبعیض بین انسانها بیزارم، از فقر بیزارم، از بی عدالتی بیزارم، از تبعیض بین زن و مرد بیزارم، از ستم بیزارم، از بند بیزارم، از زنجیر بیزارم، از زندان بیزارم، از کشتن انسانهای بیگناه بیزارم، از هر چه و هر که آزادی  و عدالت را ... ادامه

برگزار کننده تورهای ملی میهنی گردشگران پارسی

رکورددار ایران و دنیا با حداقل 55 هزار کیلومتر رکاب زدن

تبادل لبنک

با شما سبز می اندیشیم و سبز می مانیم