گروه انسانهای سبز "صلح و عدالت برای زندگی"

حفظ منابع ملی، تاریخی و حماسی یک کشور نشانگر فرهنگ، افتخار و ایثار یک ملت است

فعالیتهای ما در برنامه های زنده تلویزیون فعالیتهای ما در شبکه های خبری

شب دوستانه ی سایکل توریست های ایران "حسین قره داغی، محمد پاسخی و مسعود طباطبایی"

پس مرخصی شدن از بیمارستان سبلان در شهر اردبیل از جاده خلخال بسمت میانه حرکت نمودم و پس از رسیدن به میانه و دیدار با آقای حسین قره داغی دوچرخه سوار بین اللملی ایران و احساس ضعف در مسیر فوق تصمیم گرفتم یک هفته ای به تهران جهت استراحت مراجعه نمایم و چند روز بعد طی تماسی آقای قره داغی گفتند به تهران می آیند و در تاریخ1394/5/25 آقای محمد پاسخی برای شب نشینی ما را به منزلشان دعوت نمودند و شبی خوش را در کنارهم گذراندیم و جای آقایان محمدباقر حسینی، حامد حسینی، محمد مومنی و محمد معصوم آبادی و دیگر دوستان بسیار خالی بود.

گالری تصاویر

کپی برداری از موضوعات سایت حتی بدون درج نام گروه انسانهای سبز آزاد میباشد
طراحی و اجرا:سایت ستاپ