گروه انسانهای سبز "صلح و عدالت برای زندگی"

غیر سیاسی، دولتی، مذهبی و قومی با هدف گسترش فعالیتهای انسان دوستانه و زیست محیطی در جامعه و معرفی گسترده تر تاریخ، فرهنگ، صلح و نوعدوستی ایرانیان که ریشه در اندیشه نیاکانمان دارد


سوسوی فانوس در تاریکی از تیزی شمشیر برنده تر است، پس در نبرد با تاریکی شمشیر نکشید فانوس بی افروزید تا فروغ فانوس ها تاریکی را نابود نماید.

کمکهای گروه به همنوعان

کمک به همنوع ریشه دیرینه در تاریخ و فرهنگ نوعدوستی ایرانیان دارد .

کمک به همنوعان باعث آرامش روح و شادی جسم میگردد و انسان را مشکلات دور و به بهبود روابط اجتماعی فرد کمک می کند.

تحقیقات ثابت نموده که انسان با تمام مشکلات روزمره در زمان نیاز همنوعان به طور غریزی با فرد یا افراد همزاد پنداری و با عشق تلاش میکند تا به هر طریق ممکن بتواند در این حرکت انسانی سهیم باشد و به همنوعان خود کمک نماید. 

 همان طور که افراد شاد بیشتر به فکر کمک به دیگران هستند، کمک به دیگران نیز شادی شما را افزایش می دهد. طی یک بررسی معلوم شد کمک به دیگران باعث تقویت شادی، احساس رضایتمندی از زندگی، اعتماد به نفس، سلامت جسمی و کاهش افسردگی می شود.

هیچ رنگی در زندگی انسانی جز با رنگ شادمانی و شعف چهره های غمگینانه همنوعان فرودست و مستمند را رنگ نمی بخشد.

برای این موضوع شادی تصمیم گرفتم صفحه ای برای این بحث ایجاد کنم که شما دوستان بتونید با موسسات و انجمن های خیریه آشنا بشید و کمک کنید . به لطف اینترنت و بانکداری اینترنتی شما به راحتی از منزلتون یه مبلغی رو برای این انجمن ها واریز کنید و باعث شادی همنوعان و هموطنان و نیازمندان کشور عزیزمون بشید .


1 - اهدا یک ویلچر دست دوم تمیز به یکی از عزیزان معلول توسط آقای محمد کنگانی از بندر تاریخی سیراف


2 - پرداخت 1/500/000 ریال وام ضروری با باز پرداخت ماهیانه 300/000 ریال جهت خرید یخچال برای یک همنوع توسط آقای صادفی


3 - واریز مبلغ 500/000 ریال بابت خرید آبمعدنی جهت زلزله زده گان آذربایجان توسط آقای طباطبایی

سخن اول: اینجا ایران است، سرزمین اهورایی و قلب چندین هزار ساله تاریخ دنیا و دارای تمدنی کهن با مردمانی یگانه پرست و صلح جو با اندیشه های انسانی و میهن پرستانه از کورش هخامنشی تا شهید فهمیده و انسانهای بزرگی که برای در احتزاز ماندن پرچم این مرز و بوم کهن جانفشانی ها نمود و زین پس نیز خواهند نمود و اگر هزاران هزار سپاه اسکندر و تازی و مغول به ایران تاخت آورند، ما همچون برف در تاریخ و فرهنگ غنی نیاکانمان ذوب میگردیم تا دوباره...... ادامه

سخن دوم: من از مرز بین کشورها و تبعیض بین انسانها بیزارم، از فقر بیزارم، از بی عدالتی بیزارم، از تبعیض بین زن و مرد بیزارم، از ستم بیزارم، از بند بیزارم، از زنجیر بیزارم، از زندان بیزارم، از کشتن انسانهای بیگناه بیزارم، از هر چه و هر که آزادی  و عدالت را ... ادامه

برگزار کننده تورهای ملی میهنی گردشگران پارسی

رکورددار ایران و دنیا با حداقل 55 هزار کیلومتر رکاب زدن

با شما سبز می اندیشیم و سبز می مانیم