گروه انسانهای سبز "صلح و عدالت برای زندگی"

غیر سیاسی، دولتی، مذهبی و قومی با هدف گسترش فعالیتهای انسان دوستانه و زیست محیطی در جامعه و معرفی گسترده تر تاریخ، فرهنگ، صلح و نوعدوستی ایرانیان که ریشه در اندیشه نیاکانمان دارد


سوسوی فانوس در تاریکی از تیزی شمشیر برنده تر است، پس در نبرد با تاریکی شمشیر نکشید فانوس بی افروزید تا فروغ فانوس ها تاریکی را نابود نماید.

جشن خوردادگان

جشن‌های ماهانه ایرانیان 

جشن خوردادگان.

روز خورداد= (فرهیختگی و رسایی، تندرستی و خوش‌زیستی) 

از ماه هه اروتات سال۳۷۵۶مزدایی(زرتشتی)

نماد جشن خوردادگان هم گُل سوسن است. 

نام چهارمین روز از ماه زرتشتیان خورداد است.

 جشن خوردادگان روز خورداد از ماه خورداد(چهارم خرداد) جشن خوردادگان برگزار می‌شود. 

جشن خوردادگان: جشن رسایی، جشن تندرستی، جشن خوش‌باشی، جشن بهزیستی و جشن خوشبختی.

در جشن خوردادگان زرتشتیان در تالارها و نیایشگاه‌ها حضور می‌یابند و پس از نیایش و ستایش اهورامزدا جشن خوردادگان را گرامی داشته و به شادمانی می‌پردازند.

نیاکان نیک ایرانی‌مان روز خورداد از ماه را به‌سوی سرچشمه‌ها و رودخانه‌ها و کنار دریاها می‌رفتند و این روز را جشن می‌گرفتند و به پاس بزرگداشت آب در زندگی همگانی، نیایش و مزدا اهورا را ستایش می‌کردند.‍ 

خورداد نامی در فرهنگ و آیین نیک نیاکان ایرانی‌مان است که مَرتو(:انسان) را به رسایی و فرهیختگی فرا می‌خواند.

در زراتشت نامه چنین سروده شده‌است:

چو گفتار خردادش آمد به‌سر 

همان گاه امرداد شد پیش‌تر

سخن گفت درباره رستنی

که زرتشت گوید ابا هر تنی

نباید به بیداد کردن تباه 

به بیهوده برکندن از جایگاه

کزو آسان مردم و چار پاست

تبه کردن او نه راه اهورمزداست. 

خورداد سرور سال‌ها و ماه‌ها و روزهاست و این از اینروی است که او سرور همه است. 

او را آب مایملک یا مایه دارایی جهان می‌دانند. 

هستی، زایش و پرورش همه‌ی موجودات جهان از آب است و زمین را نیز آبادانی از اوست. 

چون اندرسال، اگر نیک شاید زیستن، به دلیل خرداد است. 

او که آب را رامش بخشد یا بیازارد، آنگاه، خورداد از او آسوده یا آزرده بود.

او را همکار، تیر و باد و فروردین است.

بشود از کسانی‌ که زندگانی و جهان را به‌سوی تکامل و آبادانی پیش می‌برند باشیم. 

ای هستی‌مند دانا و دانش بیکران(اهورامزدا)، وختی‌ که عقل و دانش ما سست و در شک و دودلی است از راه اشا به ما یاری برسان تا اندیشه ما به‌هم نزدیک باشد. 

(اشوزرتشت- گاتها. هات٣٠بند٩).

ای مردم، بهترین گفتار را به گوش هوش بشنوید و با اندیشه‌ای روشن به آنها بنگرید.

هر کس(زن و مرد) راه نیک و بد را خود برگزیند و پیش از رویداد بزرگ همه بپاخیزید و در گسترش آیین راستی و این پیام بکوشید.

(اشوزرتشت - گاتها. هات٣٠بند٢).

چهارم خردادماه جشن خوردادگان بر شما هم‌میهنان و دوستان گرامی فرخنده و خجسته باد.

نگارنده: ایــرانـیـان زرتـشــتــی

سخن اول: اینجا ایران است، سرزمین اهورایی و قلب چندین هزار ساله تاریخ دنیا و دارای تمدنی کهن با مردمانی یگانه پرست و صلح جو با اندیشه های انسانی و میهن پرستانه از کورش هخامنشی تا شهید فهمیده و انسانهای بزرگی که برای در احتزاز ماندن پرچم این مرز و بوم کهن جانفشانی ها نمود و زین پس نیز خواهند نمود و اگر هزاران هزار سپاه اسکندر و تازی و مغول به ایران تاخت آورند، ما همچون برف در تاریخ و فرهنگ غنی نیاکانمان ذوب میگردیم تا دوباره...... ادامه

سخن دوم: من از مرز بین کشورها و تبعیض بین انسانها بیزارم، از فقر بیزارم، از بی عدالتی بیزارم، از تبعیض بین زن و مرد بیزارم، از ستم بیزارم، از بند بیزارم، از زنجیر بیزارم، از زندان بیزارم، از کشتن انسانهای بیگناه بیزارم، از هر چه و هر که آزادی  و عدالت را ... ادامه

برگزار کننده تورهای ملی میهنی گردشگران پارسی

رکورددار ایران و دنیا با حداقل 55 هزار کیلومتر رکاب زدن

تبادل لبنک

با شما سبز می اندیشیم و سبز می مانیم