گروه انسانهای سبز "صلح و عدالت برای زندگی"

غیر سیاسی، دولتی، مذهبی و قومی با هدف گسترش فعالیتهای انسان دوستانه و زیست محیطی در جامعه و معرفی گسترده تر تاریخ، فرهنگ، صلح و نوعدوستی ایرانیان که ریشه در اندیشه نیاکانمان دارد


سوسوی فانوس در تاریکی از تیزی شمشیر برنده تر است، پس در نبرد با تاریکی شمشیر نکشید فانوس بی افروزید تا فروغ فانوس ها تاریکی را نابود نماید.

سطح آب دریاچه ارومیه ۹ سانتیمتر کاهش یافته است

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: آب دریاچه ارومیه در تاریخ ۱۰ خرداد ماه امسال ۱۲۷۰.۵۵ سانتیمتر گزارش شد که ۹ سانتیمتر در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته کاهش یافته است به گزارش «نسیم»، آراسته گفت: در موضوع احیای دریاچه ارومیه طرح های متعددی در حال اجراست که سازمانهای متولی آن از جمله محیط زیست، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، آب منطقه ای با نظارت ستاد استانی و کشوری احیای دریاچه ارومیه در حال اجرای این طرح ها هستند. وی اظهار کرد: لایروبی رودخانه هاو اتصال زرینه به سیمینه رود ، حرکت به سوی آبیاری های مدرن، تغییر الگوی کشت و هدایت کشاورزان به سمت کشت گونه های کم مصرف آبی از جمله این طرح هاست. آراسته ادامه داد: کنترل چاه های فاقد برنامه، تثبیت ریزگردها و جلوگیری از پدیده شنهای روان از سایر طرح هایی است که در راستای احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی به اجرا در می آید. سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی اظهار کرد: تثبیت بیولوژِک شنهای روان در 400 هکتار از اراضی روستای جبل، با 30 میلیارد ریال اعتبار، مالچ پاشی شنهای روان با شش میلیارد ریال اعتبار در حال اجراست. وی گفت: طرح تامین آب مورد نیاز وحش دریاچه ارومیه نیز در قالب دو پروژه با عنوان احداث سطوح آبگیر در جزایر اسپیر و آرزو در حال اجراست که برای این طرح نیز دو میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

سخن اول: اینجا ایران است، سرزمین اهورایی و قلب چندین هزار ساله تاریخ دنیا و دارای تمدنی کهن با مردمانی یگانه پرست و صلح جو با اندیشه های انسانی و میهن پرستانه از کورش هخامنشی تا شهید فهمیده و انسانهای بزرگی که برای در احتزاز ماندن پرچم این مرز و بوم کهن جانفشانی ها نمود و زین پس نیز خواهند نمود و اگر هزاران هزار سپاه اسکندر و تازی و مغول به ایران تاخت آورند، ما همچون برف در تاریخ و فرهنگ غنی نیاکانمان ذوب میگردیم تا دوباره...... ادامه

سخن دوم: من از مرز بین کشورها و تبعیض بین انسانها بیزارم، از فقر بیزارم، از بی عدالتی بیزارم، از تبعیض بین زن و مرد بیزارم، از ستم بیزارم، از بند بیزارم، از زنجیر بیزارم، از زندان بیزارم، از کشتن انسانهای بیگناه بیزارم، از هر چه و هر که آزادی  و عدالت را ... ادامه

برگزار کننده تورهای ملی میهنی گردشگران پارسی

رکورددار ایران و دنیا با حداقل 55 هزار کیلومتر رکاب زدن

تبادل لبنک

با شما سبز می اندیشیم و سبز می مانیم