طراح ، مجری و سرگروه : مسعود طباطبایی جانباز ۶۵٪ ارتش

مصاحبه ها

 • پیام سال 1397: هر ایرانی یک دوچرخه، یک درخت، 80 میلیون ناجی آسمان آبی، بحران مدیریت - فقر فرهنگی، ویرانگر منابع طبیعی و محیط زیست
 • بحران مدیریت و بحرانهای زیست محیطی جدیست ، اهدا خون و اهدا عضو تبلور انسانیت است با بهره وری صحیح از منابع طبیعی و تاریخی به فرزندان و آیندگان هم حق استفاده بهینه بدهیم
 • جنگ و بی عدالتی اقیانوسی است که اعماقش مرگ ، امواجش درد ، ساحلش ویران ، بارانش خون و غروبش غم مرگ انسانهاست
 • حفظ منابع ملی، طبیعی، تاریخی و حماسی یک کشور نشانگر فرهنگ، افتخار و ایثار یک ملت است
آمار: 6868577

» همراه :   9300064001  98+
» همراه :   9190064003  98+
» پیامک :   9354115554  98+
» رایانامه: gpg_2003@yahoo.com
» تارنما :                www.GPG.ir
» ایران - تهران         Iran - Tehran

 

منشور و مرامنامه گروه انسانهای سبز GPG

 گروه انسانهای سبز GPG با افتخار اعلام میدارد اولین منشور حقوق بشر تاریخ که به فرمان کورش هخامنشی بزرگ انسان تاریخ بشریت و بنیانگذار حقوق بشر صادر گردیده است و منشور حقوق بشر سازمان ملل که تلاشی جهانی برای ارزش نهادن به شخصیت ، تفکر ، بیان و احقاق حقوق فرد فرد انسانها برای زندگی در این گستره خاکی میباشد را سرلوحه اهداف اجرایی جهت فعالیتهای انسان دوستانه در جامعه میدانند و تمام انسانهائی که بدور از هرگونه نگرش سیاسی، دولتی، مذهبی و قومی به این گروه می پیوندند با احترام به منشور حقوق بشر در تلاش هستند تا با ایجاد تشکلی مردم نهاد به کمک همنوعان خود بشتابند .

الفبای گروه انسانهای سبز GPG

آزادی اندیشه، قلم، بیان و اعتراض

 1. الف: انسانیت
 2. ب  : بخشش
 3. پ  : پندار نیک
 4. ت  : تاریخ شناسی
 5. ث  : ثبات جهانی
 6. ج  : جنبش های مردمی
 7. چ  : چالش های انسانی
 8. ح  : حقوق بشر 
 9. خ  : خود شناسی
 10. د  : دوستی
 11. ذ  : ذوالقرنین (کوروش هخامنشی)
 12. ر  : رهایی مردم از ظلم
 13. ز  : زندگی با عدالت
 14. ژ  : ژرف اندیشی
 15. س : سربلندی
 16. ش : شهامت
 17. ص : صلح طلبی
 18. ض : ضابطه جویی
 19. ط  : طاقت
 20. ظ  : ظلم ستیزی
 21. ع  : عشق ورزیدن به همنوع
 22. غ  :  غرور ملی
 23. ف : فقر زدایی
 24. ق : قانون مداری
 25. ک : کردار نیک
 26. گ : گفتار نیک
 27. ل  : لیاقت
 28. م  : مبارزه
 29. ن  : نوع دوستی
 30. و   : وارستگی
 31. ه   : هم اندیشی
 32. ی  : یکرنگی

بخوانید این جمله در گوش باد - چو ایران نباشد تن من مباد

اهدا 200 لوح سپاس، تقدیرنامه، شهروند افتخاری و 8 تندیس توسط مسئولین لشکری،کشوری و... نشانگر تلاش بی وقفه گروه انسانهای سبز  از سال 1382 تاکنون جهت گسترش فعالیتهای انسان دوستانه، صلح و دوستی، روح میهن پرستی، حفظ منابع ملی، طبیعی، زیست محیطی و ادای احترام به حماسه سازان تاریخ ساز از کورش هخامنشی تا شهید فهمیده میباشد.

 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name
 • image name