گروه انسانهای سبز "صلح و عدالت برای زندگی"

غیر سیاسی، دولتی، مذهبی و قومی با هدف گسترش فعالیتهای انسان دوستانه و زیست محیطی در جامعه و معرفی گسترده تر تاریخ، فرهنگ، صلح و نوعدوستی ایرانیان که ریشه در اندیشه نیاکانمان دارد


سوسوی فانوس در تاریکی از تیزی شمشیر برنده تر است، پس در نبرد با تاریکی شمشیر نکشید فانوس بی افروزید تا فروغ فانوس ها تاریکی را نابود نماید.

سازمان محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران

ردیف نامه : 1
شماره نامه : 36877تاریخ نامه : 1384/07/12پیوست :
فرستنده : ریاست جمهوری
گیرندگان نامه :
بنیاد شهید و امور ایثارگران
سازمان تربیت بدنی
وزارت خارجه

متن نامه : 
جناب آقای صنیع خانی 
مشاور و مدیرکل محترم حوزه ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران

جناب آقای مسکین نواز
مدیرکل محترم معاون رییس جمهور و رییس تربیت بدنی

جناب آقای خوشرو
مدیرکل محترم دفتر وزارتی وزارت خارجه
با سلام
به پیوست تصویرنامه جناب آقای سید مسعود طباطبایی مبنی بر تقاضای نامبرده به منظور حمایت از طرح مورد اشاره ایشان به منظور سفر گروهی از جانبازان به 32 کشور دنیا ارسال می گردد .
لطفآ دستور فرمایید ضمن بررسی و اقدام مقتضی ، نتیجه را به این دفتر اعلام نمایید . 

محمد تقی شبستری
مشاور و مدیرکل دفتر امور بین الملل

کپی نامه
ردیف نامه : 2
شماره نامه : 51820تاریخ نامه : 1384/08/29پیوست : فوری
فرستنده : ریاست جمهوری
گیرندگان نامه :
بنیاد شهید و امور ایثارگران
سازمان تربیت بدنی
وزارت خارجه

متن نامه :
جناب آقای صنیع خانی
 مشاور و مدیرکل محترم حوزه ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران

جناب آقای مسکین نواز 
مدیرکل محترم معاون رییس جمهور و رییس تربیت بدنی

جناب آقای بیزمارک
مدیرکل محترم دفتر وزارتی وزارت خارجه

با سلام 
پیرو نامه شماره 26877 مورخ 84/07/12 در خصوص تقاضای جناب آقای سید مسعود طباطبایی به منظور حمایت از طرح مورد اشاره ایشان برای سفر گروهی از جانبازان به 32 کشور دنیا ، لطفآ دستور فرمایید با عنایت به گذشت حدود 45 روز از ارسال نامه فوق الذکر ، در اسرع وقت نتیجه را به این دفتر اعلام نمایند . 

محمد تقی شبستری
مشاور و مدیرکل دفتر امور بین الملل

کپی نامه
ردیف نامه : 3
شماره نامه : 66028تاریخ نامه : 84/11/13پیوست : فوری
فرستنده : ریاست جمهوری
گیرندگان نامه :
بنیاد شهید و امور ایثارگران
سازمان تربیت بدنی

متن نامه : 
جناب آقای صنیع خانی 
مشاور و مدیرکل محترم حوزه ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران

جناب آقای مسکین نواز 
مدیرکل محترم معاون رییس جمهور و رییس تربیت بدنی

با سلام
پیرو نامه های شماره 36877 - 84/07/12  و  51830 - 84/08/29
در خصوص تقاضای آقای سید مسعود طباطبایی ، لطفآ دستور فرمایید در اسرع وقت این دفتر را از نتایج اقدامات انجام گرفته مطلع نمایند . 

محمد تقی شبستری
مشاور و مدیرکل دفتر امور بین الملل
رونوشت : دفتر امور بین الملل
- الف د (23)

کپی نامه

ردیف نامه : 4
شماره نامه : 580/410/5784تاریخ نامه : 1384/8/23پیوست :
فرستنده : بنیاد شهید و امور ایثارگرانگیرنده : داخل سازمان

متن نامه : 
برادر ارجمند جناب آقای صنیع خانی
مشاور رئیس و مدیرکل محترم حوزه ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران
با سلام و تحیت
بازگشت به نامه شماره 36877 مورخ 84/7/12 مبنی بر درخواست آقای سید مسعود طباطبایی در خصوص حمایت از طرح پیاده روی گروهی از جانبازان به دور دنیا جهت ترویج پیام صلح طلبی و ضد جنگ جمهوری اسلامی ایران باستحضار می رساند برابر سیاستها و ماموریت های ابلاغی این سازمان موضوع در سر فصل برنامه و بودجه سال 1382 در این حوزه (معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی) پیش بینی و لحاظ نگردیده است ، لیکن در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تجلیل از ایثارگران بطور محدود در برنامه اعتباری سال 1385 جهت حمایت و اعزام نخبگان ، هنرمندان و شاخصین پیش بینی گردیده که راهکارها و شرایط آن در صورتیکه موضوع مشمول ضوابط و شرایط باشد لحاظ خواهد شد .

عباس خامه یار
معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگی

کپی نامه
ردیف نامه : 5
شماره نامه : 410/820/48150تاریخ نامه : 84/12/3پیوست : نامه بالا
فرستنده : بنیاد شهید و امور ایثارگرانگیرنده : ریاست جمهوری

متن نامه : 
مشاور و مدیرکل محترم دفتر امور بین الملل دفتر ریاست جمهوری
با سلام و تحیت
بازگشت به پیوست نامه شماره 66028 مورخ 84/11/13 در خصوص تقاضای آقای سید مسعود طباطبایی به پیوست نامه شماره 580/410/5784 مورخ 84/8/23 معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت استحضار تقدیم می گردد .

سید علی صنیع خانی
مشاور و مدیرکل حوزه ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران 

کپی نامه

سخن اول: اینجا ایران است، سرزمین اهورایی و قلب چندین هزار ساله تاریخ دنیا و دارای تمدنی کهن با مردمانی یگانه پرست و صلح جو با اندیشه های انسانی و میهن پرستانه از کورش هخامنشی تا شهید فهمیده و انسانهای بزرگی که برای در احتزاز ماندن پرچم این مرز و بوم کهن جانفشانی ها نمود و زین پس نیز خواهند نمود و اگر هزاران هزار سپاه اسکندر و تازی و مغول به ایران تاخت آورند، ما همچون برف در تاریخ و فرهنگ غنی نیاکانمان ذوب میگردیم تا دوباره...... ادامه

سخن دوم: من از مرز بین کشورها و تبعیض بین انسانها بیزارم، از فقر بیزارم، از بی عدالتی بیزارم، از تبعیض بین زن و مرد بیزارم، از ستم بیزارم، از بند بیزارم، از زنجیر بیزارم، از زندان بیزارم، از کشتن انسانهای بیگناه بیزارم، از هر چه و هر که آزادی  و عدالت را ... ادامه

برگزار کننده تورهای ملی میهنی گردشگران پارسی

رکورددار ایران و دنیا با حداقل 55 هزار کیلومتر رکاب زدن

تبادل لبنک

با شما سبز می اندیشیم و سبز می مانیم