گروه انسانهای سبز "صلح و عدالت برای زندگی"

غیر سیاسی، دولتی، مذهبی و قومی با هدف گسترش فعالیتهای انسان دوستانه و زیست محیطی در جامعه و معرفی گسترده تر تاریخ، فرهنگ، صلح و نوعدوستی ایرانیان که ریشه در اندیشه نیاکانمان دارد


سوسوی فانوس در تاریکی از تیزی شمشیر برنده تر است، پس در نبرد با تاریکی شمشیر نکشید فانوس بی افروزید تا فروغ فانوس ها تاریکی را نابود نماید.

لوح های اهدا گردیده توسط مدیران محترم سازمان محیط زیست

اهدا لوح سپاس توسط مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان اصفهان آذر 1393


اهدا لوح تقدیر توسط مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان فارس  آبان 1393


اهدا لوح تقدیر توسط مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان کهگلویه و بویراحمد آبان 1393


اهدا لوح سپاس توسط مدیرکل محترم آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست  دی 1393


اهدا لوح تقدیر توسط مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری آبان 1393


اهدا لوح تقدیر توسط سرپرست محترم حفاظت محیط زیست استان همدان  مرداد 1393


اهدا لوح نقدیرنامه توسط رئیس محترم اداره حفاظت محیط زیست شهرضا  آبان 1393

اهدا لوح نقدیرنامه توسط رئیس محترم اداره حفاظت محیط زیست شهرضا  آبان 1393


اهدا لوح سپاس توسط مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان مرکزی  آبان 1393

سخن اول: اینجا ایران است، سرزمین اهورایی و قلب چندین هزار ساله تاریخ دنیا و دارای تمدنی کهن با مردمانی یگانه پرست و صلح جو با اندیشه های انسانی و میهن پرستانه از کورش هخامنشی تا شهید فهمیده و انسانهای بزرگی که برای در احتزاز ماندن پرچم این مرز و بوم کهن جانفشانی ها نمود و زین پس نیز خواهند نمود و اگر هزاران هزار سپاه اسکندر و تازی و مغول به ایران تاخت آورند، ما همچون برف در تاریخ و فرهنگ غنی نیاکانمان ذوب میگردیم تا دوباره...... ادامه

سخن دوم: من از مرز بین کشورها و تبعیض بین انسانها بیزارم، از فقر بیزارم، از بی عدالتی بیزارم، از تبعیض بین زن و مرد بیزارم، از ستم بیزارم، از بند بیزارم، از زنجیر بیزارم، از زندان بیزارم، از کشتن انسانهای بیگناه بیزارم، از هر چه و هر که آزادی  و عدالت را ... ادامه

برگزار کننده تورهای ملی میهنی گردشگران پارسی

رکورددار ایران و دنیا با حداقل 55 هزار کیلومتر رکاب زدن

تبادل لبنک

با شما سبز می اندیشیم و سبز می مانیم