گروه انسانهای سبز "صلح و عدالت برای زندگی"

غیر سیاسی، دولتی، مذهبی و قومی با هدف گسترش فعالیتهای انسان دوستانه و زیست محیطی در جامعه و معرفی گسترده تر تاریخ، فرهنگ، صلح و نوعدوستی ایرانیان که ریشه در اندیشه نیاکانمان دارد


سوسوی فانوس در تاریکی از تیزی شمشیر برنده تر است، پس در نبرد با تاریکی شمشیر نکشید فانوس بی افروزید تا فروغ فانوس ها تاریکی را نابود نماید.

لوح های اهدا گردیده توسط مدیران و مسئولین محترم شرکت آب و فاضلاب کشور

اهدا لوح سپاس و عنوان سفیر آب توسط مدیرکل محترم شرکت آبفا استان اصفهان  1393/9/2

اهدا لوح سپاس و عنوان سفیر آب توسط مدیرکل محترم شرکت آبفا استان اصفهان آذر 1393


اهدا لوح تقدیر توسط رئیس هیت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت آبفا استان همدان  مرداد 1393


اهدا لوح تقدیر توسط رئیس هیت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت آبفا استان مرکزی  آبان 1393


اهدا لوح سپاس توسط مدیرکل محترم شرکت آبفا استان فارس آبان 1393


اهدا لوح سپاس توسط سرپرست محترم روابط عمومی شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری آبان 1393

سخن اول: اینجا ایران است، سرزمین اهورایی و قلب چندین هزار ساله تاریخ دنیا و دارای تمدنی کهن با مردمانی یگانه پرست و صلح جو با اندیشه های انسانی و میهن پرستانه از کورش هخامنشی تا شهید فهمیده و انسانهای بزرگی که برای در احتزاز ماندن پرچم این مرز و بوم کهن جانفشانی ها نمود و زین پس نیز خواهند نمود و اگر هزاران هزار سپاه اسکندر و تازی و مغول به ایران تاخت آورند، ما همچون برف در تاریخ و فرهنگ غنی نیاکانمان ذوب میگردیم تا دوباره...... ادامه

سخن دوم: من از مرز بین کشورها و تبعیض بین انسانها بیزارم، از فقر بیزارم، از بی عدالتی بیزارم، از تبعیض بین زن و مرد بیزارم، از ستم بیزارم، از بند بیزارم، از زنجیر بیزارم، از زندان بیزارم، از کشتن انسانهای بیگناه بیزارم، از هر چه و هر که آزادی  و عدالت را ... ادامه

برگزار کننده تورهای ملی میهنی گردشگران پارسی

رکورددار ایران و دنیا با حداقل 55 هزار کیلومتر رکاب زدن

تبادل لبنک

با شما سبز می اندیشیم و سبز می مانیم