گروه انسانهای سبز "صلح و عدالت برای زندگی"

غیر سیاسی، دولتی، مذهبی و قومی با هدف گسترش فعالیتهای انسان دوستانه و زیست محیطی در جامعه و معرفی گسترده تر تاریخ، فرهنگ، صلح و نوعدوستی ایرانیان که ریشه در اندیشه نیاکانمان دارد


سوسوی فانوس در تاریکی از تیزی شمشیر برنده تر است، پس در نبرد با تاریکی شمشیر نکشید فانوس بی افروزید تا فروغ فانوس ها تاریکی را نابود نماید.

شهردار محترم تهران

ردیف نامه : 1
شماره نامه : 86970/860232تاریخ نامه : 86/2/5پیوست :
فرستنده : تربیت بدنی شهرداری تهرانگیرنده : امور ایثارگران شهرداری تهران

متن نامه :
جناب آقای رسائی
سرپرست محترم اداره کل امور ایثارگران شهرداری تهران
سلام علیکم
با احترام ، بازگشت به نامه شماره 150/10/341 مورخ 86/1/28 بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به اینکه در خصوص چنین مواردی بودجه ای جهت این تربیت بدنی پیش بینی نشده است ، لذا امکان مساعدت وجود ندارد ، مراتب جهت اطلاع به حضورتان ارسال می گردد . 

علیرضا جلیلی مقدم
مشاور و رئیس حوزه مدیریت

کپی نامه

سخن اول: اینجا ایران است، سرزمین اهورایی و قلب چندین هزار ساله تاریخ دنیا و دارای تمدنی کهن با مردمانی یگانه پرست و صلح جو با اندیشه های انسانی و میهن پرستانه از کورش هخامنشی تا شهید فهمیده و انسانهای بزرگی که برای در احتزاز ماندن پرچم این مرز و بوم کهن جانفشانی ها نمود و زین پس نیز خواهند نمود و اگر هزاران هزار سپاه اسکندر و تازی و مغول به ایران تاخت آورند، ما همچون برف در تاریخ و فرهنگ غنی نیاکانمان ذوب میگردیم تا دوباره...... ادامه

سخن دوم: من از مرز بین کشورها و تبعیض بین انسانها بیزارم، از فقر بیزارم، از بی عدالتی بیزارم، از تبعیض بین زن و مرد بیزارم، از ستم بیزارم، از بند بیزارم، از زنجیر بیزارم، از زندان بیزارم، از کشتن انسانهای بیگناه بیزارم، از هر چه و هر که آزادی  و عدالت را ... ادامه

برگزار کننده تورهای ملی میهنی گردشگران پارسی

رکورددار ایران و دنیا با حداقل 55 هزار کیلومتر رکاب زدن

تبادل لبنک

با شما سبز می اندیشیم و سبز می مانیم