گروه انسانهای سبز "صلح و عدالت برای زندگی"

غیر سیاسی، دولتی، مذهبی و قومی با هدف گسترش فعالیتهای انسان دوستانه و زیست محیطی در جامعه و معرفی گسترده تر تاریخ، فرهنگ، صلح و نوعدوستی ایرانیان که ریشه در اندیشه نیاکانمان دارد


سوسوی فانوس در تاریکی از تیزی شمشیر برنده تر است، پس در نبرد با تاریکی شمشیر نکشید فانوس بی افروزید تا فروغ فانوس ها تاریکی را نابود نماید.

ریاست محترم جمهوری


شماره نامه : 33626
تاریخ نامه :86/03/07
پیوست :
فرستنده : ریاست جمهوری
گیرنده : وزارت خارجه
متن نامه : 
جناب آقای شهیدی
معاون محترم کنسولی وزارت امور خارجه
با سلام
به پیوست تصویرنامه مورخ 86/03/01 آقای سید مسعود طباطبایی ، مجری و طراح طرح کمربند صلح جهانی (یادواره شهدای گمنام) در خصوص تقاضای نامبرده به منظور مساعدت آن وزارتخانه در اخذ ویزا برای سفر گروهی از جانبازان به 26 کشور دنیا ، حسب دستور رییس محترم دفتر رییس جمهور به منظور بررسی و مساعدت لازم ارسال می گردد .
لطفآ دستور فرمایید این دفتر را از نتیجه اقدامات انجام گرفته مطلع نمایند . 

وحید جلال زاده
سرپرست دفتر امور بین الملل

کپی نامه:

شماره نامه :66028
تاریخ نامه :84/11/13
پیوست : فوری
فرستنده : ریاست جمهوری
گیرنده گان : بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان تربیت بدنی
متن نامه : 
جناب آقای صنیع خانی 
مشاور و مدیرکل محترم حوزه ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران

جناب آقای مسکین نواز 
مدیرکل محترم معاون رییس جمهور و رییس تربیت بدنی

با سلام
پیرو نامه های شماره 36877 - 84/07/12  و  51830 - 84/08/29 در خصوص تقاضای آقای سید مسعود طباطبایی ، لطفآ دستور فرمایید در اسرع وقت این دفتر را از نتایج اقدامات انجام گرفته مطلع نمایند . 

محمد تقی شبستری
مشاور و مدیرکل دفتر امور بین الملل
رونوشت : دفتر امور بین الملل
- الف د (23)

کپی نامه:

شماره نامه : 51830
تاریخ نامه :1384/08/29
پیوست :فوری
فرستنده : ریاست جمهوری
گیرنده : بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان تربیت بدنی، وزارت خارجه
متن نامه :
جناب آقای صنیع خانی
 مشاور و مدیرکل محترم حوزه ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران

جناب آقای مسکین نواز 
مدیرکل محترم معاون رییس جمهور و رییس تربیت بدنی

جناب آقای بیزمارک
مدیرکل محترم دفتر وزارتی وزارت خارجه

با سلام 
پیرو نامه شماره 26877 مورخ 84/07/12 در خصوص تقاضای جناب آقای سید مسعود طباطبایی به منظور حمایت از طرح مورد اشاره ایشان برای سفر گروهی از جانبازان به 32 کشور دنیا ، لطفآ دستور فرمایید با عنایت به گذشت حدود 45 روز از ارسال نامه فوق الذکر ، در اسرع وقت نتیجه را به این دفتر اعلام نمایند . 

محمد تقی شبستری
مشاور و مدیرکل دفتر امور بین الملل

کپی نامه:

شماره نامه : 36877
تاریخ نامه : 1384/07/12
پیوست :
فرستنده : ریاست جمهوری
گیرنده : بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان تربیت بدنی، وزارت خارجه
متن نامه : 
جناب آقای صنیع خانی 
مشاور و مدیرکل محترم حوزه ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران

جناب آقای مسکین نواز
مدیرکل محترم معاون رییس جمهور و رییس تربیت بدنی

جناب آقای خوشرو
مدیرکل محترم دفتر وزارتی وزارت خارجه
با سلام
به پیوست تصویرنامه جناب آقای سید مسعود طباطبایی مبنی بر تقاضای نامبرده به منظور حمایت از طرح مورد اشاره ایشان به منظور سفر گروهی از جانبازان به 32 کشور دنیا ارسال می گردد .
لطفآ دستور فرمایید ضمن بررسی و اقدام مقتضی ، نتیجه را به این دفتر اعلام نمایید . 

محمد تقی شبستری
مشاور و مدیرکل دفتر امور بین الملل

کپی نامه:

شماره نامه : 6462774
تاریخ نامه : 1382/08/12 
پیوست : فکس به آقای جعفری
فرستنده : مسعود طباطبایی
گیرنده : ریاست جمهوری
متن نامه :
ریاست محترم جمهور
جناب آقای سید محمد خاتمی
با سلام
احتراما به استحضار میرسانم اینجانب سید مسعود طباطبایی مجروح 65% جنگ ایران و عراق در سال 1382 مهرماه طرحی را با عنوان طرح جهانی کمربند صلح یادواره لاله های گمنام ایران با شعار دنیا-صلح-عدالت-زندگی و هنر به بنیاد جانبازان - وزارت خارجه - معاونت ریاست محترم جمهور - سازمان اکو - یونسکو - سازمان ملل و .... ارائه کردم که در مرحله اول از ایت طرح بنیاد جانبازان و وزارت خارجه (دفتر جناب آقای دکتر هادی) از طرح استقبال کردند و طرح را برای بررسی دریافت نمودند و اینجانب به امید حمایت از این طرح آغاز آن را با حضور صدا و سیما از قطعه شهدای کمنان بهشت زهرا آغاز نمودم در تاریخ 1382/08/15 و تصمیم داشتم بصورت انفرادی این طرح را بپایان برسانم ولی متاسفانه یا خوشبختانه بخاطر ادیت ترکش در زانوی چپم به تهران مراجعه و تحت عمل جراحی قرار گرفتم و طرح تا بهبودی نسبی پایم متوقف شد و مرحله دوم را در مورخه 1383/01/22 از قطعه شهدای گمنام قم بهمراه 2 نفر از دوستان به سمت زیارت کربلا آغاز نمودم که در طی مسیر با نامهربانی های نیروهای دولتی مواجه شدم و حتی مورد تفتیش بدنی قرار گرفتیم و با هر زحمتی خود را به نقطه صفر مرزی رساندیم ولی متاسفانه اجازه خروج از مرز را به ما ندادند و مجبور شدیم جهت زیارت بصورت ............ به کربلا برویم و پایان طرح را در حضور خبرنگار صدا و سیما اعلام کردیم و به کشور مراجعه نمودیم و پس از پیگیریهای فراوان متاسفانه تاکنون هیچگونه حمایتی از این طرح نشده و من نیز تاکنون پیرامون مسایل مالی منزل و موبایل خود را فروخته ام تا این طرح را تا جائی که در توانم می باشد به پیش ببرم ولی به این نتیجه رسیدم که یک طرح ملی در ابعاد جهانی نیاز به حمایت ملی در کلیه زمینه ها دارد لذا از آن مقام محترم تقاضا دارم که اعضاء خانواده و گروه اینجانب را مورد حمایت قرار داده و یا بصورت صریح به ما اعلام نمائید که مورد حمایت قرار نمی گیریم در ضمن توضیح کوتاهی در رابطه با این طرح بصورت خلاصه خدمتتان ارائه میگردد . 

با تشکر سید مسعود طباطبایی

کپی نامه:

شماره نامه : 40714
تاریخ نامه : 1383/07/26
پیوست :
فرستنده : سازمان تربیت بدنی
گیرنده : ریاست جمهوری
متن نامه : 
جناب آقای اسحاقی
مدیرکل محترم امور بین الملل و روابط عمومی سازمان تربیت بدنی
با سلام
به پیوست تصویرنامه آقای سید مسعود طباطبایی به همراه ضمائم در خصوص "طرح جهانی کمربند صلح" جهت اطلاع ارسال می گردد .

هاشم طلب
مشاور و مدیرکل روابط عمومی ریاست جمهوری

رونوشت :
جناب آقای سید مسعود طباطبائی

کپی نامه:

شماره نامه : 127/غ
تاریخ نامه : 1382/07/26
پیوست : 3 برگ
فرستنده : هیت مشاورین طرح جهانی کمربند صلح
گیرنده : ریاست محترم جمهوری
متن نامه :
حضور محترم ریاست جمهوری
با سلام
احترامآ طرح پیوستی جهت استحضار و بررسی و ارائه هرگونه پیشنهادی به حضورتان تقدیم می گردد .
باشد با مساعدتهای حضرتعالی این حرکت هر چه با شکوهتر صورت پذیرد . 

هیت مشاورین

کپی نامه:

سخن اول: اینجا ایران است، سرزمین اهورایی و قلب چندین هزار ساله تاریخ دنیا و دارای تمدنی کهن با مردمانی یگانه پرست و صلح جو با اندیشه های انسانی و میهن پرستانه از کورش هخامنشی تا شهید فهمیده و انسانهای بزرگی که برای در احتزاز ماندن پرچم این مرز و بوم کهن جانفشانی ها نمود و زین پس نیز خواهند نمود و اگر هزاران هزار سپاه اسکندر و تازی و مغول به ایران تاخت آورند، ما همچون برف در تاریخ و فرهنگ غنی نیاکانمان ذوب میگردیم تا دوباره...... ادامه

سخن دوم: من از مرز بین کشورها و تبعیض بین انسانها بیزارم، از فقر بیزارم، از بی عدالتی بیزارم، از تبعیض بین زن و مرد بیزارم، از ستم بیزارم، از بند بیزارم، از زنجیر بیزارم، از زندان بیزارم، از کشتن انسانهای بیگناه بیزارم، از هر چه و هر که آزادی  و عدالت را ... ادامه

برگزار کننده تورهای ملی میهنی گردشگران پارسی

رکورددار ایران و دنیا با حداقل 55 هزار کیلومتر رکاب زدن

تبادل لبنک

با شما سبز می اندیشیم و سبز می مانیم